Back to the article Vajíčka farbené cibuľovými šupkami 1 / 9

2. OBLEČENIEVajíčka vložíme do pančuchy alebo vhodnej sieťky a gumkou ich natesno zaistíme, poprípade zaviažeme. Takto si pripravíme naraz všetky. foto: Zita Pánková