Back to the article Trvácna debnička z dreva nielen na náradie 1 / 15

15. ZAISTENIERúčku zaistíme dvojicou vlepených kolíkov. Je to poistka do budúcnosti, ak by lepidlo v namáhanom spoji v rozsušenom masíve zlyhalo. foto: Milan Gigel