Back to the article Trvácna debnička z dreva nielen na náradie 1 / 15

12. ZREZANIEPo vyzretí lepidla kolíky spílime. Použijeme pílový list s „nešrankovaným“ zubom (s nulovým rozvodom), aby sme nepoškrabali okolie. foto: Milan Gigel