Back to the article Trvácna debnička z dreva nielen na náradie 1 / 15

8. LEPENIE IINa zostavený válovček prilepíme čelá. Keďže lepíme kolmo na vlákna, tieto plochy si s minútovým predstihom prednatrieme vrstvičkou lepidla. foto: Milan Gigel