Back to the article Trvácna debnička z dreva nielen na náradie 1 / 15

6. OPÍLENIEPodľa predkreslených línií opílime čelá do finálneho tvaru. Pásová píla s dobre nastaveným pílovým pásom je zárukou, že obe budú rovnaké. foto: Milan Gigel