Back to the article Trvácna debnička z dreva nielen na náradie 1 / 15

4. KRESLENIENa dosku s vláknami bežiacimi zhora nadol si načrtneme čelo – priložíme a obkreslíme príslušnú časř válovčeka, vrch čela symetricky rozrysujeme a obtiahneme. foto: Milan Gigel