Back to the article Trvácna debnička z dreva nielen na náradie 1 / 15

3. LEPENIE IZ dna a bočníc zlepíme válovček. Pri zvierkovaní spoja si pomôžeme odrezkami so sklonom 7°. Dosiahneme tým presnosť i pevnosť. foto: Milan Gigel