Back to the article Praktická doska na krájanie pečiva 1 / 15

7. LEPENIE IRám prilepíme na dosku. Dbáme pri tom na to, aby sme ju nahor otočili lícovou (krajšou) stranou. Dôsledne stiahneme do vyzretia lepidla. foto: Milan Gigel