Back to the article Okladacie miesto na drobnosti 1 / 10

Keď sú prvé dva vežové prvky pevne spojené lepidlom, pridáme tretiu skrinku a konštrukciu stlačíme dokopy. Potom pridáme štvrtý vežový prvok.