Back to the article Nenápadný pomocník, ktorý vám podrží dvere bez rečí 1 / 7

Kým je betón ešte tekutý, vložte doň lano, ktoré poslúži ako rúčka. Treba ho ponoriť dostatočne hlboko, aby sa neskôr pri používaní nevytiahlo. Pripravenú formu s betónom nechajte vytvrdnúť 24 hodín v miestnosti s teplotou vyššou ako 15 °C. foto Miroslava Maceková