Späť na článok Doska na miesenie cesta 17 / 19

15. ZOSTAVENIEPanel vlepíme do bočných výstuží vodoodolným lepidlom. Volíme lep s vyšším obsahom zmäkčovadla, aby bol spoj pružný. foto: Marcela Gigelová