Back to the article Doska na miesenie cesta 12 / 19

9. HOBĽOVANIE IILepené panely zrovnáme a ohobľujeme na hrúbku 16 mm. Prípadné otvory po skrutkách či drobné kazy vopred vytmelíme. foto: Marcela Gigelová