Back to the article Doska na miesenie cesta 3 / 19

3. OHRANENIENa strane pera obklad ohraníme na stolovej píle. Aby kotúč nestrhával odrezky do stroja, použijeme bezškárovú vložku na bezpečné pílenie. foto: Marcela Gigelová