Back to the article Detské rebriny s lanom a rebríkom 13 / 20
Zdroj: Marian Drobnica

Otvory na priečky. Rovnako ako na bočniciach, aj na hrazdových doskách vytvorte slepé otvory na priečky. Pozor, dosky si najskôr otočte zrkadlovo k sebe, až potom zamerajte stredy otvorov.

Otvory na priečky. Rovnako ako na bočniciach, aj na hrazdových doskách vytvorte slepé otvory na priečky. Pozor, dosky si najskôr otočte zrkadlovo k sebe, až potom zamerajte stredy otvorov.