Back to the article Detské rebriny s lanom a rebríkom 14 / 20
Zdroj: Marian Drobnica

Zrezanie. Po vytvorení spojovacieho dlabu obe hrazdové dosky zrežte pod miernym uhlom. Rez začnite od dlabu a smerujte ho k opačnému koncu dosky. Všetky hrany dohladka prebrúste.

Zrezanie. Po vytvorení spojovacieho dlabu obe hrazdové dosky zrežte pod miernym uhlom. Rez začnite od dlabu a smerujte ho k opačnému koncu dosky. Všetky hrany dohladka prebrúste.