Back to the article Zváracie zariadenia a príslušenstvo 15 / 17

Jednofázové zváracie transformátory na zváranie rutilovými elektródami s priemerom elektród 2 až 5 mm. Vhodné sú pre domácich majstrov, malé prevádzky a opravárenské dielne. Najsilnejší pracuje s napätím 230 – 400 V, odber pri 60 % výkonu je 4,2 kW, rozsah regulácie 55 až 250 A, hmotnosť 23 kg.