Back to the article Záhradné drviče 2 / 15

Rez tichým drvičom s technológiou valcového drviča SILENT POWER s protibežným drviacim kolesom – ideálny tichý chod.