Back to the article Údržba pásovej brúsky 15 / 16

10. Čistenie Vyčistíme časti vypínača a kontakty preleštíme handričkou. Po zložení stlačíme vypínač, skúsime, či západka pracuje správne. Spolu s kabelážou ho vložíme späť.

bruska1 big image