Back to the article Údržba pásovej brúsky 13 / 16

HLAVNÉ ČASTI PÁSOVEJ BRÚSKY Turbína na chladenie motora Turbína na odťah prachu a pilín Regulátor rýchlosti Vypínač s aretáciou Remenica náhonu pásu Prevodovka s uložením ložísk Výfuk z odsávania triesok Stator motora Uhlíky Rotor motora

bruska big image