Back to the article Údržba a brúsenie frézok 1 / 9

6. BRÚSENIEDiamantové brúsne doštičky si poradia aj s karbidovým ostrím drevoobrábacích frézok.