Back to the article Údržba a brúsenie frézok 1 / 9

2. KĽÚČOMLožisko by pri brúsení zavadzalo, preto ho spolu s podložkami odmontujeme imbusovým kľúčom.