Back to the article Príprava kosačky pre začiatočníkov 1 / 17

Nastavenie výšky kosenia Pred kosením nastavíme výšku podvozka nad terénom, čím meníme aj výšku noža, a teda výšku kosenia. Foto Stanislav Botur