Back to the article Príprava kosačky pre začiatočníkov 1 / 17

Hoci sa to zdá trochu namáhavé, pred každým kosením treba otvoriť kryt vzduchového filtra. Jednoducho stiahneme filter. Foto Stanislav Botur