Back to the article Príprava kosačky pre začiatočníkov 1 / 17

Aby sme prekontrolovali nabitie, nie je potrebné sňať akumulátor z kosačky. Štyri zelené kontrolky znamenajú úplné nabite. Foto Stanislav Botur