Back to the article Príprava kosačky pre začiatočníkov 1 / 17

Akumulátor našej kosačky je dizajnovo vyriešený tak, že tvorí súčasť kapotáže motora. Prekontrolujeme stav nabitia. Foto Stanislav Botur