Back to the article Príprava kosačky pre začiatočníkov 1 / 17

Veko olejovej nádrže má podobne ako na aute znak olejničky. Nemožno si ho zmýliť s viečkom palivovej nádrže. Odkrútime ho. Foto Stanislav Botur