Back to the article Príprava kosačky pre začiatočníkov 1 / 17

Snímeme zberací kôš na trávu a prezrieme ho. Ak je zalepený kúskami trávy, musíme ho očistiť – najlepšie vodou z hadice. Foto Stanislav Botur