Back to the article Práce vo výškach 1 / 11

Staré drevené rebríky pred použitím radšej otestujme na zemi. Jednoduchá skúška pevnosti