Back to the article Práce vo výškach 1 / 11

Rebrík musí mať správny sklon a musí prečnievať nad hornú vodorovnú plochu.