Back to the article Náradie na zavlažovanie 1 / 9

Elektromagnetické ventily otvárajú a zatvárajú prívod vody do vetiev zavlažovacieho systému