Back to the article Lešenia 1 / 9

Delený rám (U, T) umožňuje stavbu lešenia okolo potrubných vedení.