Back to the article Hobľovačky – výkon bez kompromisov 1 / 11

Hobľovačka v kombinácii s preťahovačkou s rýchlosťou prieťahu 4 m/min. je konštruovaná na maximálnu šírku obrobku 250 mm. (HP Proma)