Back to the article Budúcnosť patrí akumulátorom 1 / 9

6. Hrable Čo si po reze živého plota „natrúsime“, to si aj pohrabeme. Hrable však potrebujeme počas celého roka pri všemožných činnostiach v záhrade. Aj tu platí, že existujú rôzne druhy podľa určenia. Na čistenie trávnika sú vejárové hrable, na ktorých si môžeme nastaviť šírku medzi plastovými hrotmi podľa povahy hrabaného odpadu. foto: Husqvarna Slovensko s.r.o.