Back to the article Bezpečnosť pri práci 4 / 8

Prierez ochranným oblečením – každá vrstva má svoj význam. Výsledkom je pracovný odev, ktorý „dýcha“ a spoľahlivo chráni – dokonca aj pred zranením motorovou pílou. foto: Husqvarna Slovensko s.r.o.