Back to the article Ako sa naučiť zvárať? Zvládne to aj začiatočník 3 / 8
Zdroj: Jozef Šebest

Základy zvárania

Pripravte si zváračku. Pred zváraním skontrolujte, či je ventil na fľaši s ochranným plynom otvorený a že máte regulátorom nastavený prietok približne 0,6m³/h. Zváračka musí byť zapnutá, uzemňovacia svorka (-) musí byť pripnutá k zváracej platni alebo priamo na kov. Zváračka nemusí byť nová s najnovšími funkciami, na účely domáceho zvárania stačia aj staršie typy.