Späť na článok Zatepľujme, ale bez chýb! 4 / 8

Nad okennými otvormi môžeme využiť profily prierezu L, cez ktoré vedieme čap do izolačnej dosky. Konštrukcia sa tak v namáhanom mieste pri ostení okna spevní.