Back to the article Zatepľujme, ale bez chýb! 1 / 8

Nanočastice grafitu v polystyréne bránia voľnému prechodu tepelného žiarenia a obmedzujú tak prechod tepla cez izolant.Vďaka nižšej tepelnej vodivosti môže byť zateplenie z grafitového polystyrénu o niečo tenšie ako zateplenie z bežného fasádneho polystyrénu. Pri tepelnom odpore 3 m2 . K. W-1 môže byť rozdiel v hrúbke takmer 2 cm.