Back to the article Zateplenie šikmej strechy medzi krokvami 1 / 11

10. Kontrola tesnosti Pred aplikáciou podhľadových dosiek sa ešte kompletne prekontroluje tesnosť parotesnej vrstvy, predovšetkým napojenia na murivo. foto: Knauf Insulation