Back to the article Zateplenie – cesta k úsporám 1 / 10

Aby sa pri streche nad obytným podkrovím dosiahla dostatočná hrúbka izolácie (odporúča sa aspoň 30 cm), často je potrebné umiestniť tepelnoizolačný materiál nielen medzi krokvy, ale aj pod alebo nad ne. (Rockwool)