Back to the article Zateplenie – cesta k úsporám 10 / 10

Aby sa pri streche nad obytným podkrovím dosiahla dostatočná hrúbka izolácie (odporúča sa aspoň 30 cm), často je potrebné umiestniť tepelnoizolačný materiál nielen medzi krokvy, ale aj pod alebo nad ne. (Rockwool)