Back to the article Stavba komína 6 / 6

Ukončenie komína správne tvarovanou strieškou zlepšuje komínový ťah.