Back to the article Stavba komína 4 / 6

Komínový systém na uzavreté (tzv. turbo) spotrebiče. Kanálmi v komínovej tvárnici privádza vzduch na horenie a spaliny sa cez komínovú vložku odvádzajú do vonkajšieho ovzdušia.