Back to the article Obkladáme prírodným kameňom 1 / 32

6. OKNÁ Staré hrdzavé rámy na oknách sme obrúsili karbobrúskou a natreli hnedou farbou. Tou istou farbou sme natreli aj rámy na dverách.