Back to the article Obkladáme prírodným kameňom 24 / 32

9. CHODNÍK Pred zabetónovaním chodníka sme nasucho poukladali kamene na dláždenú plochu, aby sme zistili, či máme dosť materiálu na dlažbu. foto: Mgr. art. Jana Ardanová