Back to the article Obkladáme prírodným kameňom 1 / 32

10. PIESOK Betón sme postupne asi po meter po metri vylievali na zem a ukladali doň väčšie ploché kamene. Kameň sme ukladali čo najviac do roviny, čo je pri nerovnakej hrúbke kameňov dosť náročné. foto: Mgr. art. Jana Ardanová