Back to the article Obkladáme prírodným kameňom 1 / 32

2. obkladanie Na spodnú časť steny sme lepili kamene hrubšie, ale ploché. Kamene musia byť čisté, inak by lepidlo nechytilo.