Back to the article Obkladáme prírodným kameňom 1 / 32

3. LEPIDLO Lepidlo nanášané na kamene musí byť viac husté ako riedke, inak by sa kamene na stene neudržali. foto: Mgr. art. Jana Ardanová