Späť na článok Izolujeme základové konštrukcie 1 / 6

Ak je medzi múrom a hydroizoláciou medzera, musíme dávať pozor, aby sa počas murovacích prác do nej nedostali nečistoty, ktoré by mohli izoláciu poškodiť.