Back to the article Izolujeme základové konštrukcie 3 / 6

Ak je medzi múrom a hydroizoláciou medzera, musíme dávať pozor, aby sa počas murovacích prác do nej nedostali nečistoty, ktoré by mohli izoláciu poškodiť.