Späť na článok Izolujeme základové konštrukcie 1 / 6

Vodotesný styk betónovej dosky so zvislou stenou môžeme vyriešiť pomocou výstužnej pásky zapracovanej do minerálnej izolačnej stierky.